TUNGE MAGNETKAMERAER FRA PHILIPS

Philips Medicinska System er en ledende leverandør av magnetiske kameraer i Sverige. Hver levering av de mer enn 5 tonn kameraene er forberedt i flere måneder. Vi kaller dette tung håndtering. Peter Mylly, en erfaren prosjektleder i Philips, har et jerngrep på alle de tusenvis av detaljene i prosjektene.

Å installere et MR-apparat, kan sammenlignes med et mellomstort byggeprosjekt hvor leverandører fra forskjellige felt skal samordnes. – Vi forbereder en installasjon meget nøyaktig og har møte med alle berørte parter på sykehuset og andre leverandører, for å gjennomgå de tekniske forutsetningene.
– Vi forbereder en installasjon meget nøyaktig og har møte med alle berørte parter på sykehuset og andre leverandører, for å gjennomgå de tekniske forutsetningene. Bl.a. deltar MTAB, som hjelper oss med det kritiske øyeblikket når apparatet skal inn på plass, sier Peter Mylly.

Godt samarbeid
På prosjektmøtene med sykehusrepresentantene gjennomgår Philips og MTAB transportveiene i sykehuset fra det stedet hvor apparatet kommer inn i bygningen. Det kreves ofte utvidelse av døråpninger og noen ganger må vegger tas ned for at apparatet skal komme på plass.
– Alt må passe når det gjelder rett tid, rett plass og på riktig måte i forbindelse med plasseringen av et MR-apparat. Vi har et godt samarbeid med MTAB og deres prosjektledere som håndterer leveransene. De har også full kontroll når det gjelder forsikringer og tegner ekstraforsikring ved løft.

Installering på under én dag
Når MR-apparatet kommer til sykehuset har Philips en eller to av sine installasjonsingeniører på pass, alt etter hvor komplekst oppdraget er. Arbeidsstyrken til MTAB består av 3–5 menn.
Å løfte og transportere et MR-apparat til korrekt plass kan ta opptil en dag, sier Peter Mylly. Deretter fortsetter installasjonen i ytterligere noen uker, til apparatet kan brukes av sykehuset.

10–15 apparater per år
Er en stor investering, opp mot 20 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene til bygging, innredning og klargjøring av de forskjellige rommene som kreves for å bruke apparatet. Et komplett system består også av en rekke tilleggsutstyr, f.eks. veier de store strømkabinettene mer enn 800 kilo stykke.
For MTAB er installering av MR-apparater ikke uvanlig. I Sverige og Norden installerer vi 10–15 apparater i året.
– MTAB har så stor erfaring når det gjelder installering av våre MR-apparater at vi benytter deres tjenester på alle oppdrag, uansett hvor i Sverige, sier Peter Mylly.MTAB er en logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss