Jobbe hos oss

Verdifulle eller skjøre gjenstander samt teknisk utstyr er vår spesialitet. Med 50 års erfaring med transport, håndtering og oppbevaring kan vi bistå i mange forskjellige type prosjekter. MTAB har representasjon rundt omkring i Norden og oppdrag over hele verden og arbeider med gjenstander som må håndteres ekstra forsiktig.


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss