Pakketeknikk

Vi produserer alle typer emballasje og transportkasser for transport og oppbevaring av kunstgjenstander samt montre og annet utstillingsmateriell.

Håndverk som beskytter

MTABs pakkemestre og emballasjeteknikere inspiserer ofte gjenstandene på museet, for deretter å bygge kassene i snekkerverkstedet. Oppdraget avsluttes deretter med å pakke gjenstandene og lukke kassene hos kundene.

Fundamentet for hver kasse er en ramme av finer. Deretter forsterkes hjørnene, lokket og baksiden med ekstra finer, og kassen kles med neopolenplast. Resten av kassen tilpasses så til den gjenstanden som den skal transportere. Unike gjenstander krever unike løsninger, og de utarbeides av våre pakkemestre i nært samarbeid med kunden.

Vår treemballasje er godkjent for merking med det svenske Jordbruksverkets sunnhetsbevis i henhold til ISPM 15. Merkingen er et krav for at emballasjen skal kunne brukes innen EU, og garanterer at treet er behandlet mot skadedyr som kan utgjøre en trussel mot EUs skoger.


Kontakt oss

En logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


Jan Ove

Jan Ove Aamodt

Fine Art Manager
oslo@mtab.no


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss