Om oss

MTAB har helt siden starten hatt et nært samarbeid med våre kunder for å møte de behovene som har funnes. I dag ser vi en økt etterspørsel etter tjenester som går utover selve transporten, alt fra installasjon av høyteknologisk utstyr til prosjektstyring og planlegging av utstillinger. I sentrum for vår virksomhet står våre medarbeideres høye kompetanse og et fokus på bærekraft.


En lang historie med logistikk

Det hele begynte i Stockholm i 1968, med en transportløsning for skjøre produkter som det var vanskelig å frakte. Virksomheten skjøt fart og kom til å bli stor innen transport av museumsgjenstander og følsomt datautstyr. IBM og et større museum var blant de første kundene – to markeder som har vært nær forbundet med virksomheten siden den gang.

I 1981 tiltrådte Stefan Fors som administrerende direktør og eier. Tjenestene ble utviklet, og MTAB kom til å bli Nordens ledende leverandør innen bransjen. Lastebiler ble anskaffet, medarbeidere ansatt og kontrakter på lagerlokaler ble signert.

Tjenestene var i begynnelsen forankret i den opprinnelige ideen om transport av følsomme produkter – men tilbudet ble utvidet til en kundenær helhetsløsning med transport, håndtering og oppbevaring.

I 1994 etablerte MTAB sin virksomhet i Gøteborg, og strategien for å bli en nasjonal leverandør ble utarbeidet. På begynnelsen av 2000-tallet skjedde en betydelig ekspansjon. I 2008 etablerte MTAB seg i Danmark. Etter 30 år som adm.dir. overlot Stefan Fors lederskapet til sin sønn, Simon Fors, som fortsatte den nordiske ekspansjonen til Norge og Finland.

Våre samarbeidICEFAT

ARTIM

Tecdis

Kvalitet og miljø

MTAB er sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette innebærer at vi som bedrift følger et kvalitetsstyringssystem der samtlige prosesser og rutiner er omhyggelig utformet i henhold til internasjonal standard for å sikre et systematisk kvalitetsarbeid.

La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss