Varslerpolitikk

I MTAB Group ønsker vi å drive en virksomhet som ikke bare følger, men også er kjennetegnet av sterke verdier og høye etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opptrer, er avgjørende for tilliten til oss. Tillit fra våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og fra det samfunnet vi er en del av.

Det er viktig for oss at vår bedriftskultur er åpen, trygg og tillitsfull, og vi ønsker å fremme en åpen dialog.

For MTAB er det viktig at uregelmessigheter eller uetisk atferd kommer frem i lyset – og blir håndtert på en ordentlig måte.

Det er derfor helt avgjørende at kunder, leverandører, interessenter og ikke minst ansatte har mulighet til å fritt dele sine opplevelser. Vi anerkjenner imidlertid at det kan være situasjoner der det kan være vanskelig å gi informasjon eller rapportere om opplevelser knyttet til bedriften eller ansattes atferd gjennom de vanlige kanalene.

Hvis du er bekymret eller har mistanke om at noen bryter våre regler, kan du kontakte din leder og dele din bekymring med vedkommende. Vi har også et system for varslere der du kan rapportere din bekymring.

I vårt varslersystem kan du – sikkert og anonymt – rapportere uregelmessigheter eller ulovlige handlinger knyttet til aktiviteter som er relatert til bedriften.

Rapporten sendes til Whistleblower Partners Screening Service, https://whistleblowerpartners.com/sv/losningar/screening-tjanst/ som er en uavhengig rapporteringskanal med ekspertise for å håndtere alle typer rapporter – kriminell virksomhet, brudd eller annen uønsket aktivitet.

Finn varslingssystemet på følgende lenke.

Kontakta oss