Transport

Når du har behov for å flytte skjøre gjenstander eller teknisk utstyr, kan du være sikker på at MTAB er de rette for jobben. For oss handler ikke transport bare om å flytte en ting fra A til B. For oss er det måten transporten gjennomføres på som står i sentrum.

Vi tar ansvar

Vi vet at håndteringen, kjøretøyenes utforming, emballasjen og miljøet alle er elementer i en vellykket transport. Vi vet også at planleggingen, oppfølgingen og arbeidsmåten er avgjørende for hvordan resultatet blir. Når du benytter deg av MTAB, vet du at vi tar ansvar for hele prosessen og hele veien frem til den endelige plasseringen.

MTABs nærvær med et godt oppbygd linjenett rundt omkring i Norden innebærer at vi kan transportere også skjørt gods på en effektiv måte. Selvsagt tilbyr vi separat transport og spesialtransport rundt om i verden.


Kontakt oss

En logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


Christine Scheflo Johansen

Transport Coordinator

oslo@mtab.no


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss