Personvernerklæring

All behandling av personopplysninger må oppfylle de grunnleggende prinsippene i personvernforordningen. Prinsippene innebærer blant annet at personopplysninger bare kan samles inn til berettigede formål som ikke er altfor generelt utformet, og at mengden av opplysninger skal begrenses til det som er nødvendig for formålet.

Dataene kan ikke senere behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene, og heller ikke lagres lenger enn nødvendig. Alle som behandler personopplysninger, må kunne vise at prinsippene følges. ( Kilde )

MTAB Sverige AB kommer ikke til å dele noen personopplysninger med andre bedrifter eller tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre loven krever dette. Et annet unntak er når det er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale eller utføre en tjeneste fra oss.

Vår virksomhet omfatter FineArt, High Tech og Warehousing og møter mange forskjellige slags behov. Blant tjenestene er kunstlagring, egen emballasjeteknisk avdeling, installasjoner, funksjonstesting og Last Mile-tjenester.

MTABs behandling av personopplysninger på nettstedet

MTAB Sverige AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på mtab.se mtab.dk mtab.no mtab.fi mtab.eu og dets underdomener. Vi tar hensyn til European Data Protection Regulation (GDPR).

  • Opplysningene brukes til statistikk over besøkende på hjemmesiden og til å tilpasse vår kommunikasjon med eksisterende og fremtidige kunder.
  • Vi beskytter opplysningene i samsvar med sikkerhetsregler.
  • MTAB Sverige AB leverer eller videreselger ikke informasjonen til tredjeparter.

Rett til informasjon
Hvis du vil vite hvordan vi i MTAB Sverige AB behandler personopplysninger om deg, kan du sende en forespørsel til oss på gdpr@mtab.se

Rett til rettelse
Du har rett til å be om retting av uriktige personopplysninger og også å tilbakekalle samtykke for behandling av personopplysninger. Du har også rett til å be om at personlig informasjon om deg blir slettet eller begrenset.

For spørsmål
Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte oss på gdpr@mtab.se

Lovgivning om personopplysninger
Datatilsynet fører tilsyn med lovgivningen om personopplysninger i Sverige. Besøk deres hjemmeside for mer detaljert informasjon om lovgivningen.


La oss løse dine logistiske utfordringer

Kontakta oss