Generelle vilkår

Nedenfor finner du aktuell informasjon som du kan ha nytte av når du henvender deg til oss.


Ting å være oppmerksom på når du sender varer med oss

Om inte andra förutsättningar är kända och det framgår av offert eller annan prisuppgörelse, gäller:

 • Som standard inngår i tilbudte priser levering med mottak og utpakking til sluttkunder innenfor MTABs linjenett. Til steder utenfor linjenettet leveres i samlasting og i henhold til avtale. Særskilte avgifter kan påløpe for avsidesliggende lokasjoner.
 • Alle priser er basert på normale leveringsforhold. Ved bæring i trapp utover det som er inkludert, kranløft, truckarbeid m.m. kan spesielle avgifter påløpe.
 • Arbeidstid som ikke ligger innenfor helgefrie hverdager 08.00–16.00, samt all eventuell ventetid utenfor vår påvirkning debiteres i tillegg.
 • Øyer uten fast broforbindelse inngår ikke i faste priser, og MTAB oppgir om ønskelig pris per tilfelle.
 • Aktuelt drivstofftillegg påløper på transporter utenfor lokal sone (se drivstofftillegg).
 • Bompenger påløper innenfor bomringer med SEK 40 per ordre. For øvrig reserverer MTAB seg mot avgifter, skatter m.m. utover vår kontroll.
 • Betalingsvilkår er 30 dager. Deretter påløper lovbestemt forsinkelsesrente.
 • Med mindre annet oppgis, er prisene oppgitt i SEK eksklusiv merverdiavgift
 • MTAB praktiserer ansvarsbestemmelsene i NSAB 2000, som blant annet begrenser MTABs ansvar og regulerer eventuelle skader i henhold til loven om innenriks veitransport. Oppdragsgiveren har ansvar for å opprettholde vareforsikring for transporter og mellomlagring. Du kan lese mer om NSAB 2000 her (åpnes i ny lenke).

Läs mer här (öppnas i ny flik)

MTABs ansvarsforsikring ved service og installasjon beløper seg maksimalt til 10 millioner SEK per skade.

Situationen i Ukraina påverkar bränslepriserna globalt på ett mycket snabbt och oberäkneligt sätt. Just nu är priserna på drivmedel på en exeptionellt hög nivå.

Transportprisen revideres hver måned med et særskilt drivstofftillegg. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige prisen på diesel per måned. Vi benytter SCBs kontrollerte indekstall for diesel «K92SÅ0900» for å fastsette aktuelle drivstofftillegg.

MTAB justerer drivstofftillegget en gang i måneden, basert på indekstallet to måneder før gjeldende måned. For eksempel baseres drivstofftillegget for mai på indeksen for mars måned. Drivstofftilleggets prosentsatser og intervaller i tabellen justeres årlig.

Aktuellt drivmedelstillägg:
2024-06: 16,49%

2024-05: 16,73%

2024-04: 16,98%

MTAB Sverige AB kommer inte dela någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ditt godkännande, annat än om lagen kräver detta. Ett annat undantag är när det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett avtal eller utföra en tjänst från oss. Läs mer om vår integritetspolicy här…

Objektförsäkring är en försäkring du som kund väljer att teckna. MTAB tillhandahåller objektförsäkring som täcker skador på fysiskt gods. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

 • Gjenstandsforsikringen erstatter skader på eller tap av produkter som kan inntreffe under transport.
 • Erstatter skader uansett om de er forårsaket av MTAB eller ikke.
 • Erstatter skader opptil produktets fulle verdi.
 • Ingen egenandel.
 • Gjelder under hele transporten.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)

Vi på MTAB har som transportör en transportörsansvarsförsäkring enligt NSAB 2000. Denna ger ersättning för skador som vi som transportör är skyldiga till och ger ersättning efter sändningens vikt. Vid andra händelser under transporten bör du som kund teckna en objektförsäkring – då är din produkt säkrad för eventuella yttre omständigheter och skador.

 • Transportansvarsforsikring inngår alltid ved transport.
 • For erstatning må en utredning vise at MTAB var skyld i skaden.
 • Transportörsansvarsförsäkringen är i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2000, med begränsningen och undantag för §6 sr.2 och §27 punkt 3 st1
 • Generelt ligger erstatningsnivået ifølge loven på maks. 150 SEK per kg ved innenrikstransport. Erstatningen gjelder kun den delen av forsendelsen som er blitt skadet.
 • Avhengig av transportmåten kan NSAB henvise til gjeldende transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller lufttransport. Et eksempel er CMR-konvensjonen, som regulerer grenseoverskridende veitransport innenfor Europa.

Läs mer här (öppnas i ny flik)

La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss