TRANSPORT AV IONEKILDE FRA CATANIA TIL LUND

I Lund ble en veldig spesiell reisende ønsket velkommen, nemlig en ionekilde fra Nasjonale laboratorier i sør , Italia. Ionkilden er et anlegg som produserer positive eller negative ioner beregnet på blant annet partikkelakseleratorer.

“Hvert oppdrag stiller unike krav til kompetansen vår, og transporten av ionekilden var intet unntak. Med grundige forberedelser og fokus på sikkerhet i alle ledd, har vi nå levert ionekilden.”

– sier Stefan Fors i Business Development MTAB.

VERDENS KRAFTIGSTE NØYTRONKILDE

I Catania på Sicilia startet den 2500 kilometer lange ferden til ionekildens nye hjem, nemlig forskningsanlegget European Spallation Source ERIC i den svenske byen Lund. Leveransen av ionekilden er et trinn i byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde.

TRANSPORTEN BLE PLANLAGT NED TIL MINSTE DETALJ

Transport av en ionekilde er et oppdrag som krever grundig detaljplanlegging og stort fokus på sikkerhet. Før transporten gjorde MTAB en utredning sammen med oppdragsgiveren, der vi ble enige om de beste metodene for emballering og pakking. Både lastingen og ruten ble planlagt i detalj.

De mest sensitive delene av utstyret ble utstyrt med vibrasjons- og støtalarm, som ble overvåket med GPS under hele turen. Alarmtilstanden ble løpende registrert under transporten, og føreren hadde en separat alarmanordning i førerhuset. Dersom en alarm ble utløst, var sjåføren instruert til å stoppe bilen, kontrollere forankringen av lasten og holde kontakt med laboratoriet på Sicilia.MTAB er en logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss