Mer effektive installasjoner av røntgensystemer

De siste årene har det svenske medisinselskapet Mediel effektivisert og rasjonalisert installasjons- og servicevirksomheten. Selskapets eget servicepersonale har fokusert på kundetjenester og så har man outsourcet logistikk- og installasjonstjenestene til MTAB.

Det svenske markedet for medisinteknisk utstyr har opplev et kraftig prisfall de siste årene, noe som først og fremst skyldes at fylkeskommunene har fått strammere budsjetter, samtidig med at antallet pasienter har økt, noe som har ført til større krav til utstyrets tilgjengelighet. For å kunne håndtere denne situasjonen gjennomførte Mediel en analyse av sine installasjons- og serviceprosesser.

– Det førte til at vi reduserte vårt faste personale med to tjenestetilbud av kostnadsmessige årsaker, sier Bernt Gustavsson, sjef for ettersalg og markedsføring for nord-østlig region hos Mediel. Det tvang oss til å bli litt mer smarte og utnytte vårt personalets spesialkompetanse på en bedre måte.

Tidligere hadde Mediels et eget servicepersonale som tok seg av tunge mekaniske installasjoner av komplekse og store systemer som man selger til svenske sykehus.

– Det var et tidkrevende arbeid fordi nesten 45 prosent av våre egne ressurser ble brukt til installasjoner. Vi ville gjerne får mer tid til å støtte kundenes teknikere og til å videreutdanne oss selv, slik at vi kunne følge med i den raske produktutviklingen.

Kortere installasjonstider
Mediel har i mange år hatt et forretningsforhold til MTAB, som har fraktet det meste av bedriftens utstyr. For litt over et år siden ble samarbeidet utvidet til også å gjelde installasjonsfasen.

Vi har utdannet MTABs personale i utstyret og den mekaniske installasjonen, slik at de i dag tar seg av «grovarbeidet» sammen med leverandørenes teknikere», sier Bernt.Våre teknikere fungerer mer som arbeidsledere og kan fokusere på kundenes arbeidsoppgaver.

Bernt sier videre at installasjonstidene er blitt mye bedre:
– Vi har gått fra installasjonstider på fire-fem uker til to uker, og noen ganger bare én uke. Vi er meget fornøyde med utviklingen og samarbeidet, og har planer om å utvide det ytterligere.

Inntil nå har samarbeidet først og fremst handlet om installasjoner i Sør-Sverige og våren 2011 ble to Infinix Angiosystem fra Toshiba installert og satt i drift. Først ute var Skånes Universitetssykehus i Lund. Deretter fulgte et takmontert system for koronar angiografi og PCI på Centralsjukehuset i Kristianstad.

Det utvidede samarbeidet som Bernt henviser til, gjelder først og fremst installasjoner i resten av Sverige, men man diskuterer også utviklingen av logistikk og lagerhåndtering.MTAB er en logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss