Gallionsfigurer i trygg forvaring

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg gjennomgår en stor renovering og påbygging. For å gjøre arbeidet mulig er utstillingene midlertidig flyttet og satt på lager. MTAB fikk oppdraget med å montere ned og flytte de mest utilgjengelige gjenstandene.

“Arbeidet gikk smidig, til tross for store gjenstander som var montert i taket og på veggene. Vi planla og koordinerte arbeidet før vi begynte. Noen av gjenstandene krevde at vi bygde stillaser for å flytte dem på en sikker måte. Én modell hang i en trapp, ca. 6 meter fra gulv til tak. Vi flyttet blant annet en stor mast og store ankre i jern.»

— forteller Mikael Ekman Stewart, prosjektkoordinator hos MTAB.

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg utforsker forholdet mellom havet og menneskene gjennom tiden. Museet ble åpnet i 1933, og har siden vært et populært besøksmål med mange faste og midlertidige utstillinger. Det store akvariet har gitt de besøkende nærkontakt med livet under vannflaten. Nå venter imidlertid andre tider; museet trenger renovering og må bygges ut. Sjöfartsmuseet Akvariet har planlagt gjenåpning i løpet av 2021. Høsten 2018 begynte tømmingen av lokalene før oppstart av renovasjonsarbeidet.


Store og upraktiske gjenstander

Jessica Lindevall, konservator hos Kulturförvaltningen i Göteborg, forteller at det var mange store, ømtålige gjenstander som måtte flyttes før renoveringen. – Flere av gjenstandene har ikke vært flyttet på mange år. Da vi nå måtte tømme lokalene helt, hentet vi inn hjelp for å løse problemene med de mest utilgjengelige stedene. Det var mange store og upraktiske gjenstander som skulle flyttes.

Gjennomtenkte løsninger

Utstillingsgjenstandene lagres til museet gjenåpnes. De fleste gjenstandene ble flyttet til spesialbygde paller for å forenkle museets eget arbeid fremover.

– Arbeidet med MTAB gikk veldig smidig. De jobbet raskt og hadde godt gjennomtenkte tekniske løsninger. Mange av gjenstandene var veldig upraktiske. Blant annet hadde vi en bronsekanon på over to tonn som skulle flyttes, i tillegg til store gallionsfigurer – mange av dem flere meter høye – som skulle monteres ned fra en vegg og flyttes ned en trapp.

Mikael Ekman Stewart forklarer at arbeidet krevde at MTAB fant løsninger basert på forutsetningene på stedet. Denne gangen ble løsningen spesialbygde stillaser som sikret at gjenstandene ikke ble skadet under flyttingen.MTAB er en logistikkpartner hele veien

Før

Vi planlegger, strukturerer, konstruerer emballasjematerialer og styrer logistikkflyt. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

I løpet av

Med spesialdesignede biler og opplært personell transporterer vi sensitive varer i Norden og rundt om i verden.

Etter

Vi sørger for at varene dine kommer helt til bruk gjennom tjenester som utpakking, installasjon og posisjonering. Vi tilbyr også fjerning og gjenvinning av emballasje.


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss