Konservator-
tjenester

Ved å tilby konservatortjenester kan MTAB gi ytterligere støtte og trygghet til kunder med skjøre og verdifulle gjenstander.

Din trygghet

Vi kan tilby rådgivning om hvordan gjenstanden bør pakkes, håndteres eller installeres. Vi kan også bistå med tilstandsrapport og besiktigelse av verk før utlån og utstillinger og ved installasjon og prosjektledelse. Konservatortjenestene utføres etter internasjonale etiske retningslinjer og vurderer risiko forbundet med håndtering av kunstgjenstander og forskjellige forutsetninger forbundet med klima, skadedyr, brann og sikkerhet.

MTAB er en logistikkpartner for hele veien

Före

Vi planlegger, strukturerer og konstruerer emballasjemateriell og håndterer logistikkflyten. Vi funksjonstester, konfigurerer og pakker for sikker transport.

Under

Med spesialkonstruerte kjøretøy og kvalifisert personell transporterer vi skjørt gods i Norden og resten av verden.

Efter

Vi sørger for at gjenstandene dine kommer hele veien frem til bruk, gjennom tjenester som utpakking, installasjon og plassering. Vi tilbyr også bortkjøring og gjenvinning av emballasje.


Elisabeth Geijer

FineArt
oslo@mtab.no


La oss løse dine logistiske utfordringer

Kontakta oss