Sikre produktet ditt

Gode rutiner og lang erfaring gir optimale forutsetninger for sikker transport. Det finnes imidlertid alltid en risiko når man transporterer teknisk utstyr og kunstgjenstander. En objektforsikring sikrer produktet ditt ved eventuelle skader.

Gjenstandsforsikring

Gjenstandsforsikring er en forsikring du som kunde kan velge å tegne. MTAB tilbyr gjenstandsforsikring som dekker skader på fysisk gods. Forsikringsgiveren er Länsförsäkringar.

  • Gjenstandsforsikringen erstatter skader på eller tap av produkter som kan inntreffe under transport.
  • Erstatter skader uansett om de er forårsaket av MTAB eller ikke.
  • Erstatter skader opptil produktets fulle verdi.
  • Ingen egenandel.
  • Gjelder under hele transporten.

Les mer om gjenstandsforsikring (pdf)


Transportansvarsforsikring

MTAB har som transportør en transportansvarsforsikring i henhold til NSAB 2000. Denne dekker skader vi som transportører har skyld i, og gir erstatning etter forsendelsens vekt. Ved andre hendelser under transporten bør du som kunde tegne en gjenstandsforsikring – da er produktet ditt forsikret for eventuelle ytre omstendigheter og skader.

  • Transportansvarsforsikring inngår alltid ved transport.
  • For erstatning må en utredning vise at MTAB var skyld i skaden.
  • Transportansvarsforsikringen er i samsvar med bestemmelsene i NSAB 2000, med begrensning og unntak for § 6 avsnitt 2 og § 27 punkt 3, avsnitt 1
  • Generelt ligger erstatningsnivået ifølge loven på maks. 150 SEK per kg ved innenrikstransport. Erstatningen gjelder kun den delen av forsendelsen som er blitt skadet.
  • Avhengig av transportmåten kan NSAB henvise til gjeldende transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller lufttransport. Et eksempel er CMR-konvensjonen, som regulerer grenseoverskridende veitransport innenfor Europa.

La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss