Kontormaskiner

Når du lar MTAB High Tech Logistics håndtere og installere det tekniske utstyret til kontor eller grafisk industri, skapes en nøye sammensatt prosess fra bestilling til maskin i drift. Resultatet blir en effektiv logistikkhåndtering med prosjektsamordning og punktlige leveranser.

Fra konfigurasjon til drift

Transport av teknisk utstyr krever varsom håndtering, og våre ansatte har fått spesialopplæring og har lang erfaring på området. Personalet har omfattende tekniske kunnskaper, siden skriversystemer og lignende ofte krever avansert konfigurasjon, installasjon og igangsetting. Hvis det er behov for det, hjelper vi selvsagt til med bortkjøring, datasletting og håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.


Kontakt oss

Tjenester vi tilbyr


Christine Scheflo Johansen

Transport Coordinator

oslo@mtab.no


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss