Bank og sikkerhet

Vi har lang erfaring med å håndtere minibanker, saldoskrivere, selvbetjeningsterminaler, seddelmaskiner og pengeskap.

Varsom håndtering og teknisk kompetanse

Vårt logistikktilbud strekker seg fra planlegging og transport til installasjon samt avfallshåndtering og gjenvinning av gammelt utstyr.

Resultatet blir en effektiv logistikkhåndtering med prosjektsamordning og punktlige leveranser.


Kontakt oss

Tjenester vi tilbyr


Christine Scheflo Johansen

Transport Coordinator

oslo@mtab.no


La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss